PROGRAMMA

Donderdag 25 januari 2018 (uitsluitend voor LSA-leden)

Vanaf 15.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
Vanaf 15.30 uur: Algemene Ledenvergadering LSA
Aansluitend aperitief, diner en feestelijke afsluiting

 


Vrijdag 26 januari 2018

Programma

08.30 – 09.45 uur
Registratie, uitreiking documentatie en ontvangst met koffie 

09.45 – 09.50 uur
Opening door de voorzitter van de LSA

09.50 – 10.00 uur
Opening en introductie PresentersWall door dagvoorzitter Jort Kelder

10.00 – 10.30 uur
Punten en komma’s bij letselschade van ondernemers. Of vraagtekens?
– Verdiencapaciteit en ondernemerschap
– Harde cijfers en zachte aannames
– De grenzen van het (bedrijfs)economisch onderzoek
Drs. Marco van der Eijk, adviseur in economische verzekeringszaken en directeur bij Van Dalen & van der Eijk BV

10.30 – 10.40 uur
Interactieve discussie m.b.v. PresentersWall o.l.v. Jort Kelder

10.40 – 11.10 uur
Zo vrij als een rechter, de (on)mogelijkheden van de rechter bij de begroting van schade
Mr. Bert de Hek, senior raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

11.10 – 11.20 uur
Interactieve discussie m.b.v. PresentersWall o.l.v. Jort Kelder

11.20 – 11.50 uur
Koffiepauze

11.50 – 12.20 uur
(Voorbehouden in) de vso
Ingegaan wordt op de aard van de vaststellingsovereenkomst als instrument voor het vastleggen van (de oplossing) van geschillen. De wettelijke eigenaardigheden en kenmerken van de vaststellingsovereenkomst en de rechtspraak daaromtrent komen ruim aan bod. Ook wordt ingegaan op het formuleren van een beding voor finale kwijting (wat dat laatste ook moge betekenen…).
Prof.mr.dr. Edwin van Wechem, hoogleraar privaatrecht, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en directeur bij LawAtWork

12.20 – 12.30 uur
Interactieve discussie m.b.v. PresentersWall o.l.v. Jort Kelder

12.30 – 14.00 uur
Lunch

14.00 – 14.30 uur
Keynote speaker


14.30 – 15.10 uur
Voordeelstoerekening
– Consequenties van de arresten HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 en HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:164
– Toerekening van sommen- en schadeverzekeringen
Mr. Chris van Dijk, advocaat bij Kennedy van der Laan, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden

15.10 – 15.20 uur
Interactieve discussie m.b.v. PresentersWall o.l.v. Jort Kelder

15.20 – 15.50 uur
Theepauze

15.50 – 17.00 uur
De euro als valuta voor menselijk leed?
Wat kunnen we leren van alle initiatieven en ervaringen die zijn opgedaan met het vergoeden van schade in natura
• Een filosofie als fundament
• Wat zeggen anderen…
• De markt beweegt naar herstelgerichte dienstverlening
• Hoe beweegt u naar herstelgerichte dienstverlening?
Toine Raasveld, directeur bij Raasveld Expertise en MetZorg en mede-oprichter van Dé Letselschadehulpdienst, gevolgd door interactieve discussie m.b.v. PresentersWall o.l.v. Jort Kelder

Jaap Bressers, als afsluiter van de dag ter inspiratie en ter activering

17.00 – 17.15 uur
Afsluiting m.b.v. PresentersWall en slotwoord door Jort Kelder en aansluitend borrel

 

Het is nog mogelijk om deel te nemen aan de digitale evaluatie tot 16 februari a.s. via  lsa.reageer.tv

 


PO punten
Voor het bijwonen van het gehele programma van het LSA Symposion kunnen 5 PO juridische punten, 5 MfN punten, 4 NIVRE punten en 3 LRGD punten worden behaald. 

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname in week 6 – 2018, mits op de presentielijsten 2 handtekeningen zijn geplaatst en tijdig is betaald.

5PO