PROGRAMMA

Donderdag 30 januari 2020 – uitsluitend voor LSA-leden

Vanaf 15.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
16.00 – 17.30 uur: Algemene Ledenvergadering LSA
17.30 – 18.30 uur: Borrel en gelegenheid voor inchecken
19.00 – 01.00 uur: Diner en feest

Wijzigingen in het programma voorbehouden.


Vrijdag 31 januari 2020

Programma (wijzigingen voorbehouden)

08.30 – 09.45 uur
Registratie, uitreiking documentatie en ontvangst met koffie

09.45 – 09.50 uur
Opening door de voorzitter van de LSA 

09.50 – 10.00 uur
Opening door dagvoorzitter Prof. mr. Ton Hartlief, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht

10.00 – 10.30 uur
Personenschade: hoe rekbaar is het causaal verband?
– Medische en juridische causaliteit: een wereld van verschil?
– Waar ligt de grens van de ruime toerekening?
– Omgaan met onzeker causaal verband.
Prof. mr. dr. Arvin Kolder, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat Kolder Vorsselman Advocaten in Groningen
gevolgd door discussie o.l.v. Ton Hartlief

10.40 – 11.10 uur
Koffiepauze

11.10 – 11.40 uur
Een nieuwe discussie: van bijzonder letsel naar bijzondere normschendingen en beyond
– Hoe de discussie is verschoven van bijzonder letsel (geestelijk letsel) naar een bredere discussie over wat persoonsaantastingen zijn
– De twijfel die bestaat over of geestelijk letsel doorslaggevend moet zijn
– De opkomst van het denken over rechtshandhaving
– De opkomst van de doorwerking van mensenrechten
– De beslissing van de Hoge Raad: gevolg blijft (ook) doorslaggevend
– Hoe die beslissing zich verhoudt tot de mensenrechtenbenadering (case studies)
– In hoeverre de systematiek van de Hoge Raad stand kan en zou moeten houden
Mr. dr. Rianka Rijnhout, universitair hoofddocent, Conflict oplossende instituties en empirisch juridisch onderzoek & aansprakelijkheid, Universiteit Utrecht
gevolgd door discussie

11.50 – 12.20 uur
Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie
– Is deze wet een game changer of niet?
– Hoe ziet de procedure eruit?
– Collectieve vorderingen tot schadevergoeding bij personenschade
Prof. mr. dr. Albert Verheij
, hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
gevolgd door discussie

12.30 – 14.00 uur
Lunch

14.00 – 14.30 uur
Over terugblikken en vooruitblikken bij begroting van personenschade
– Begroting van toekomstschade: timing is everything?
– Kapitalisatie en rekenrente
– Wettelijke rente over smartengeld
Mr. dr. Marnix Hebly, universitair docent privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
gevolgd door discussie

14.40 – 15.10 uur
Gewone leerstukken op het (toch) niet zo gewone terrein dat ‘medische aansprakelijkheid’ heet 
– Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken

– Proportionele aansprakelijkheid
– Vergoeding van integriteitsschade
Mr. dr. Rolinka Wijne, docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
gevolgd door discussie

15.20 – 15.50 uur
Theepauze

15.50 – 16.30 uur
En wat doet het met de arts? Impact van een tuchtklacht
Dr. Bart Hellebrekers, gynaecoloog Haga Ziekenhuis
Is juridische winst altijd het meest wenselijke? 
Dr. Marc Schröder, neurochirurg Bergman Clinics
Zij geven ieder een korte inleiding gevolgd door een interview met Ton Hartlief
gelegenheid tot vragen en discussie

16.30 – 17.00 uur
samenvatting, slotwoord en aansluitend borrel


PO punten
Voor het gehele programma van het LSA Symposion worden 5 PO juridische punten, 5 MfN punten, 4 NIVRE punten en 3 LRGD punten aangevraagd. 

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname in week 6 – 2020, mits op de presentielijsten 2 handtekeningen zijn geplaatst en tijdig is betaald.

5PO